Szanowni Państwo,
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zaprasza
do ogólnopolskiego wydarzenia promującego honorowe krwiodawstwo
pn. "Trasa Czerwonej Nitki", które odbędzie się 9 czerwca 2018 r. w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach.