W dniu 9.05.2018r w Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance odbyło się sympozjum naukowo-warsztatowe poświęcone naszej Małej Ojczyźnie. Obok sympozjum, w którym wzięli udział uczniowie klas siódmych, odbył się równolegle III Konkurs Przyrodniczy dla uczniów klas szóstych.

Program seminarium obejmował:

  • Wystąpienie Dyrektora Muzeum i zaproszonych Gości
  • Sesję referatową uczniów na temat: „Jakie rezerwaty utworzono na terenie   Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego?”
  • Obejrzenie wystawy w Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance
  • Przykładowe doświadczenia przyrodnicze przygotowane przez uczniów dla uczniów
  • Podsumowanie konkursu przyrodniczego

W zajęciach czynnie uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolicy, biorąc udział w konkursie i opowiadając na forum o Rezerwacie Góra Żakowa. W podziękowaniu za wkład i czynny udział w wydarzeniu uczniowie zostali obdarowani dyplomami i drobnymi upominkami.

Mariusz Chrabąszcz.