Gmina Chęciny tak jak w ubiegłym roku, ponownie przystąpiła do ogólnopolskiego projektu w zakresie upowszechniania sportu wśród uczniów szkół podstawowych w formie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w powstałej szkółce kolarskiej.

Projekt dofinansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki zakłada współpracę Polskiego Związku Kolarskiego z regionalnymi związkami kolarskimi, samorządami wszystkich szczebli oraz szkołami podstawowymi i klubami. Gmina Chęciny w ramach programu w ubiegłym roku otrzymała 9 sztuk rowerów oraz 15 kompletów strojów wraz z kaskami.

W 2018 roku zajęcia prowadzone będą dwa razy w tygodniu po 2 h w oparciu o ramowy program opracowany przez Polski Związek Kolarski. Instruktorem zajęć jest Pan Jakub Janisz (nauczyciel w-f w SP w Chęcinach).

Zapraszamy chętnych na spotkanie w dniu 4 kwietnia 2018 r. o godz. 15.30 w Hali „Pod Basztami”.

Źródło:  Gmina Chęciny