13 marca 2018 roku odbył się w CKiS w Chęcinach konkurs matematyczny dla uczniów szkól podstawowych gminy Chęciny zorganizowany przez Zespół Nauczycieli Matematyki. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Pan Robert Jaworski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pani Elżbieta Dudek. Celem turnieju było doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, formułowania wniosków, współpracy w grupie.

W turnieju wzięły udział trzyosobowe drużyny ze wszystkich szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie mieli za zadanie ułożenie tangramu oraz rozwiązanie krzyżówki i 12 zadań logicznych. Najlepiej poradzili sobie:

I miejsce –SP w Chęcinach

II miejsce –SP w Polichnie

III miejsce –SP w Bolminie.

Gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy sponsorom nagród: Panu burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu, Pani dyrektor ŚCDN Elżbiecie Dudek, Pani dyrektor ZSO w Wolicy Ninie Budziosz oraz Radom Rodziców poszczególnych szkół.

Anna Sikorska

006-DSC_0006.jpg 007-DSC_0007.jpg 008-DSC_0008.jpg

011-DSC_0011.jpg 013-DSC_0013.jpg 014-DSC_0014.jpg

015-DSC_0015.jpg 016-DSC_0016.jpg 017-DSC_0017.jpg

019-DSC_0019.jpg 022-DSC_0022.jpg 023-DSC_0023.jpg

028-DSC_0028.jpg 030-DSC_0030.jpg 032-DSC_0032.jpg

034-DSC_0034.jpg 036-DSC_0036.jpg 040-DSC_0040.jpg

042-DSC_0042.jpg 046-DSC_0046.jpg 049-DSC_0049.jpg

052-DSC_0052.jpg 056-DSC_0056.jpg 058-DSC_0058.jpg

064-DSC_0064.jpg 066-DSC_0066.jpg 069-DSC_0069.jpg

073-DSC_0073.jpg 075-DSC_0075.jpg 081-DSC_0081.jpg

087-DSC_0087.jpg 088-DSC_0088.jpg 094-DSC_0094.jpg

097-DSC_0097.jpg 106-DSC_0106.jpg 107-DSC_0107.jpg

109-DSC_0109.jpg 115-DSC_0115.jpg 129-DSC_0129.jpg