Uczniowie klasy VII przygotowali  tematykę Powstania Styczniowego  metodą projektu. Przygotowali scenariusz, dekoracje, przypisali się do poszczególnych ról oraz zadbali o stosowne do epoki stroje. Wiedzę na temat powstania zaczerpnęli głównie z pamiętnika chęcińskiego  powstańca  -Ludomira Grzybowskiego, podręcznika i stron internetowych. W prezentacji przedstawili bardzo dokładnie rys historyczny poprzedzający wybuch powstania, nawiązali do patriotycznych procesji podczas odpustów, przytoczyli kazanie wygłoszone przez ks.  Ignacego Zakrzewskiego na Św. Krzyżu ,,(…) gdybym wziął garstkę tej polskiej ziemi i ścisnął ja, sączyła by się krew  bratnia wytoczona przez wrogów(…)”.

Uczeń,który wcielił się w postać Ludomira Grzybowskiego przedstawił dokładny opis kilku bitew  w szczególności bitwę pod Małogoszczem. Niezapomniane kreacje stworzyli uczniowie którzy odegrali scenki z życiapowstańców oraz zaakcentowali udział w powstaniu „Żuawów Śmierci”.

W prezentacji nie zabrakło postaci malarza powstania Artura Grottgera, który uwiecznił owe wydarzenia  w swoich pięciu cyklach malarskich. Jeden z uczniów odegrał rolę miejscowego kamieniarza,  który ku czci powstańców zbudował pomnik.Uczniowie zwrócili ponadto uwagę na represje jakie dotknęły powstańców i ich rodziny po upadku powstania-zsyłka na Syberię.Na zakończenie akademii minutą ciszy uczcili pamięćpowstańców styczniowych.

Opiekun projektu mgr Lidia Pierzak

Fot. Krzysztof Taborski