{dokumenty}rekrutacjadoklaspierwszych{/dokumenty}

Harmonogram rekrutacji do przedszkola samorządowego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym  2018/2019 prowadzonych przez Gminę Chęciny

Zarządzenie nr 0050.10.2018 Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z dnia 31 stycznia 2018  w sprawie określenia na rok 2018/2019 dla przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, oddziału sportowego w szkole podstawowej oraz oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chęciny, terminów przeprowadzania rekrutacji i postępowania uzupełniającego

 

Dokumenty: